ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ผวจ.สกลนคร เชิญชวนอุดหนุนสินค้า OTOP “ส่งมอบความห่วงใย ให้คนที่คุณรัก” ด้วยกระเช้าของขวัญปีใหม่ จากสินค้า OTOP จ.สกลนคร พร้อมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก
image
บรรยากาศการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
image
จังหวัดสกลนคร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ"ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสกลนคร" ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยา ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
image
จังหวัดสกลนคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2564 เพื่อรวมพลังและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
image
image
image
image

คำสั่ง / ประกาศ และ Inforgraphic

คำสั่ง / ประกาศ จังหวัดสกลนคร

ภาพอินโฟกราฟิก

สื่อ คลิปวีดีโอ ประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

image
image
image
image