วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

วันศิลปินแห่งชาติของไทยตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยนับเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมต่างๆ ทั้งด้านวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นวาระฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 ปี ของพระองค์นั่นเอง
 
ต่อมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ และเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ รวมทั้งให้ความสำคัญเชิดชูศิลปินไทย ผู้ที่สร้างงานศิลปะให้กับประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528  กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันศิลปินแห่งชาติ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag