ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ทุกมิติ

ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5 ทุกมิติ

 รัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในประเทศ ทั้งพื้นที่เมือง พื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ที่สภาวะอากาศนิ่ง ลมสงบ ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ทำให้ระดับฝุ่นละอองมีค่าสูงขึ้น โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ปีนี้มีความแห้งแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมา จึงเป็นปัจจัยเสริมทำให้ PM2.5 อาจมีความรุนแรงขึ้น จึงให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

.

• กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข หากในจังหวัดใดมีค่าฝุ่นเกิน 51 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกันเกิน 3 วัน และเปิดศูนย์บัญชาการสถานการณ์ (OC) ระดับจังหวัด ในจังหวัดที่มีค่า PM 2.5 ระหว่าง 37.6-50 มคก./ลบ.ม. เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ

• กระทรวงคมนาคม ยกระดับมาตรการออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ,ตรวจสภาพรถบรรทุกและรถโดยสาร เป็นต้น

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพื้นที่ทั้งการจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และ Burn Check)ลดจุดความร้อน และพัฒนาระบบพยากรณ์ ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating System : FDRS)เป็นต้น

.

สำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน ได้เตรียมออกประกาศ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดขึ้น โดยกำหนดมาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ใหม่ จากเดิมใช้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็น ให้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ปี จะต้องไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. เริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

.

#มาตรการ #ฝุ่นควัน #PM 2.5


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag