มทบ.29 จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค” ในวันที่ 5 มี.ค.67 ณ สนามหน้า บก.มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา เริ่มเวลา 18.00 เป็นต้นไป

มทบ.29 จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค” ในวันที่ 5 มี.ค.67 ณ สนามหน้า บก.มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา เริ่มเวลา 18.00 เป็นต้นไป

วันนี้ (22 ก.พ.67) พล.ต.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 มอบหมายให้ พ.อ.ระลึก คนใหญ่ รอง ผบ.มทบ.29 เป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค” ณ ห้องประชุม บก.มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและในการบูรณาการจัดกิจกรรมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารเกี่ยวกับการจัดแสดงดนตรี “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค” มณฑลทหารบกที่ 29 (มทบ.29)  ซึ่งกำหนดจัดแสดงฯ ในวันที่ 5 มี.ค.67 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ สนามหน้า บก.มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา โดยวงดนตรีวงดนตรีชื่อดังของกองทัพบก อาทิ วงดนตรีสไมล์อาร์มี่ (SMILE ARMY) หรือ วงยิ้มกว้าง วงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชน จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา (พัน.ปจว.) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี , วงดนตรีหมวดดุริยางค์ มทบ. 29 และ วงดนตรีจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ อาทิ วงดนตรีมูลมังอีสาน วง Give Music Band ฯ 

ทั้งนี้ กิจกรรมการแสดงดนตรี “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค” เกิดขึ้นจากดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในพื้นที่ค่ายทหารกองทัพภาคที่ 1 - 4 เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยทหารได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ตลอดจนสร้างความรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ ซึ่งนอกจากจะขับร้องบทเพลงทันสมัยและเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้ว ยังสอดแทรกการแสดงที่เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ อีกทั้งเชิญชวนชายไทยสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจด้วย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar