กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา กำหนดทำการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ฝึกธงชัย อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา กำหนดทำการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ฝึกธงชัย อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร แจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พันเอกวรวุฒิ สำราญ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา เปิดเผยว่า กรมทหารราบที่ 3 กำหนดทำการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี 2567 ณ บริเวณพื้นที่ฝึกธงชัย ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 เพื่อป้องกันอันตรายและป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ฝึก ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้ การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกตามวงรอบประจำปี เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ และความชำนาญในหน้าที่ของตน สามารถบังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การปฏิบัติทางยุทธวิธีตามสถานการณ์ต่างๆ รู้จักประสานงานกันระหว่างบุคคล และหน่วยของตน มีความสามารถในการใช้อาวุธประจำกาย อาวุธประจำหน่วยในสถานการณ์การรบที่สมมุติขึ้น เพื่อให้บังเกิดความเชื่อมั่นระหว่างดำเนินกลยุทธ์ ตลอดจนการปรนนิบัติบำรุงอาวุธยุทโธกรณ์นั้นๆ รวมถึงให้กำลังพลทุกคนปฏิบัติการรบตามตำแหน่งหน้าที่ของตน และสามารถทดแทนตำแหน่งหน้าที่อื่นๆภายในหน่วยของตนได้เมื่อจำเป็น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายยุทธการ กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา โทรศัพท์ 0 4271 1765


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar