สกลมาคราฟต์ มหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

        จังหวัดสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 "สกลมาคราฟต์" ยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567

        (20 ก.พ.67) ที่บริเวณเวทีกลาง ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (18.00 น.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 15 "สกลมาคราฟต์" : การยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา เครือข่ายสภาวัฒนธรรม บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวว่า งานมหกรรมมูนมังอีสาน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2521 สืบเนื่องมาถึงในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ “สกลมาคราฟต์” เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและยกระดับงานศิลปหัตถกรรมสู่สากล สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนของจังหวัดสกลนคร โดยบูรณาการร่วมกับหลายองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดสกลนคร และเป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจในงานด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปยังชุมชน 
 
        สำหรับบรรยากาศภายในงานมีหลากหลายกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร มีทั้งนิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิถีชุมชน (สกลคราฟต์วิลเลจ) 10 นิทรรศการ 10 ศิลปิน กับองค์ความรู้นำเสนอรูปแบบของชุมชนหัตถกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับงานหัตถกรรมพื้นบ้านสู่หัตถกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสกลนครจากท้องถิ่นสู่สากล การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม แสง สี เสียงตระการตา ปิดท้ายด้วยการประกวดแข่งขันเต้น “Esan Cover Dance Contest” เวทีโชว์ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงทักษะการเต้นร่วมสมัยประกอบเพลงอีสานอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ตลอดทั้งงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ให้เลือก ช้อป ชิม เที่ยว ในเชิงวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar