สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาดประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแคน ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ราคากลาง 2,147,600 บาท ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nonglad.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 042 - 090366 ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้าง.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar