ประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง วุฒิสภา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
คำขวัญประชาธิปไตย.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag