จังหวัดสกลนคร จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567
        (2 เม.ย 67) ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร หน่วยงาน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรการกุศล   เหล่ากาชาด และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ที่แต่งกายด้วยชุดสีม่วง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติ ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดขึ้น โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานสงฆ์ 
        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษา สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่ สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ที่ภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรแล้ว ในภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar