รมช.ไชยา  ร่วมสืบสาน Soft Power ประเพณีอีสานงานบุญมหาชาติ  ที่จังหวัดสกลนคร

        นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เปิดงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2567  "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ที่วัดวงศ์ศรีดาราม เทศบาลตำบลดงมะไฟ  จังหวัดสกลนคร สืบสานงานบุญประเพณี Soft Power ท้องถิ่นอีสาน

       (31 มี.ค.67) จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดงานบุญมหาขาติ  ประจำปี 2567 "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ณ วัดวงศ์ศรีดาราม เทศบาลตำบลดงมะไฟ อำเภอมืองสกลนคร  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2567 สำหรับพิธีเปิดงานในวันนี้ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานและทำบุญมหากุศลร่วมกันใน งานบุญมหาชาติ โดยมีการทำ “ข้าวปุ้น” หรือขนมจีน น้ำหนัก 500 กิโลกรัม ถาดยักษ์ที่สุดในประเทศไทย พร้อมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต พระมหาเถระเจ้า จากทั้ง 12 ชุมชนของเทศบาลตำบลดงมะไฟ พิธีแห่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่เมือง พิธีแห่ข้าวพันก้อน ทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา  ตลอดจน การแข่งขันกินข้าวปุ้นเร็ว  

        นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้ร่วมงาน ได้เดินชิมข้าวปุ้น หรือขนมจีนตามซุ้มต่าง ๆ พร้อมกล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นถือเป็น Soft Power อย่างหนึ่งที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ "งานกินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" เป็นงานบุญประเพณีที่คนอีสานจัดมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar