จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

        วันนี้ (31 มีนาคม 2567) ที่หอประชุมวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม กล่าวถวายราชสดุดี และถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
        พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม  พุทธศักราช 2330 เสด็จเสวยราชสมบัติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2367 พระองค์ทรงปกครองประเทศ ด้วยพระปรีชาสามารถ ด้านความมั่นคง ทรงป้องกันราชอาณาจักร จากการรุกรานของราชศัตรู ด้านการศึกษา ทรงทำนุบำรุงและสนับสนุนการศึกษาโปรดเกล้าให้ผู้รู้ นำตำราต่างๆ มาจารึกลงในศิลา ตามศาลารอบพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเขียนไว้ตามฝาผนัง เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการสาขาต่างๆ  จึงกล่าวได้ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
        โปรดเกล้าให้แต่งตำราเรียนภาษาไทยขึ้น คือ หนังสือจินดามณีและพระองค์โปรดเกล้า ให้นำกลองวินิจฉัยเภรีออกตั้ง ณ ทิมดาบกรมวัง ใพระบรมมหาราชวัง เพื่อราษฎรผู้มีทุกข์จะได้ตีกลองร้องถวายฎีกา  ด้านการค้ากับต่างประเทศ พระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศ ทั้งกับชาวเอเชียและชาวยุโรปได้ทรงแต่งสำเภาบรรทุกสินค้า  ออกไปค้าขายในต่างประเทศ มีรายได้เพิ่มขึ้นในท้องพระคลังเป็นอันมาก พระราชบิดาทรงเรียกพระองค์ว่า "เจ้าสัว" ด้านศิลปกรรม โปรดเกล้าให้บูรณปฏิสังขรณ์ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม และทรงมีรับสั่งให้สร้างเรือสำเภาก่อด้วยอิฐ ในวัดยานนาวา
        นอกจากนี้ พระองค์ยังมีพระเนตรกว้างไกล  ทรงพระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดง เป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติไทย ในกรณีพิพาทดินแดน ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ปีรัตนโกสินทร์ศก 112 อันเป็นวิกฤติการณ์ที่คับขัน และล่อแหลมในสมัยนั้นพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 รวมพระชนมพรรษา  64 พรรษา
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar