ทีมจังหวัดสกลนคร เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการ ที่อำเภอพังโคน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำ คณะเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย  ทีมสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ดูสภาพความเป็นอยู่ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องสาธารณูปโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ที่บ้านเชียงแสน ตำบลไฮหย่องอำเภอพังโคน  
         (20 ก.พ.67) นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานด้านสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด อำเภอพังโคน เทศบาลตำบลไฮหย่อง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชุม หารือ และติดตามอาการ ของคนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอพังโคน  รายของ นางสาวกชกร พึ่งไทย อายุ 47 ปี อยู่ที่บ้านเชียงแสน ตำบลไฮหย่องซึ่งสามี คือ นายกรฤทธิ์ ทิพย์ทอง มีอาการป่วยด้วยโรค กล้ามเนื้อแขนด้านขวา และขาอ่อนแรง เกิดจากอาการเลือดออกในสมอง และความดันโลหิตสูง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพังโคน และโรงพยาบาลสกลนคร ประกอบกับนางสาวกชกรฯ แจ้งว่าเคยรักษาอาการโรคซึมเศร้า และมีอาการป่วยทางนารีเวช มีบุตร 2 คน คนโตเป็นหญิง ทำงานเป็นพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอพังโคน คนที่สอง เป็นชาย  กำลังศึกษาในระดับ ปวช.  รายได้ของครอบครัวส่วนหนึ่งมาจากเบี้ยยังชีพคนพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรายได้จากเงินเดือนของบุตรสาว ซึ่งไม่เพียงพอ
        ภายหลังการประชุมร่วมกันแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้นำทีมลงเยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัว ของนางสาวกชกรฯ พร้อมนำถุงยังชีพ เครื่องสาธารณูปโภค  จาก สำนักงานเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย แม่บ้านมหาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้แนะนำให้ ดูแลสุขภาพของคนพิการ ผู้เป็นสามี โดยให้ไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ซึ่งจะมีเทศบาลตำบลไฮหย่อง และญาติ อำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง  หมั่นเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย กายภาพบำบัด เพื่อบรรเทาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง พร้อมให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการช่วยเหลือ ตามระเบียบ ของทางราชการต่อไปด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar