นายกฯเศรษฐา หมอชลน่าน ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ติดตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

 (18 ก.พ. 67) เวลา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขา 2  บ้านลืมบอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร  โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สาขา 2 ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช อำเภอบ้านม่วง จัวหวัดสกลนคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 40 ไร่ ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีด่าง - ป่าดงคำกั้ง - ป่าดงคำพลู ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ประโยชน์จนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยเป็น “โรงพยาบาลสาขา” ของ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือ โรงพยาบาลบ้านม่วงเดิม มีระยะทางห่างกัน 11 กิโลเมตร เป็นการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยตั้งเป้าให้ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะประคับประคอง (Intermediate Care & Palliative Care) และศูนย์ธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 

ได้มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขณะนี้มีงบประมาณจากการบริจาคประมาณ 78.5 ล้านบาท กำลังดำเนินการก่อสร้าง 4 รายการ ได้แก่ 1.อาคารผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน/กายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย 2.อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 3.หอธรรมจินดาสุข และ 4.หม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้นำเสนอต่อนายกรัญมนตรี ถึงความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติมอีกราว 98.94 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (อาคารธัญญารักษ์ mic) อาคารโภชนาการ อาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมบำรุง ระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้า เพื่อให้การก่อสร้าง ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2569

นายกรัฐมนตรี ได้กราบนมัสการพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม พร้อมเป็นประธานในพิธี เทคอนกรีตเสา เพื่อความเป็นสิริมงคล   นอกจากนี้ยังติดตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ขณะนี้จังหวัดสกลนคร มีการทดลองอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อยู่ ในช่วงของการเตรียม ระบบ ดิจิทัล ไอดี  เพื่อ เชื่อมโยงระบบอื่น ๆ ให้ เข้าถึงได้มากที่สุด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar