นายกฯเศรษฐา สวมเสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม ลายนครธรรม เดินทางถึง "วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ขณะที่ชาวบ้านดอนกอย ยิ้มด้วยความดีใจ ที่นายกฯมาเยือนถึงถิ่น  

        (18 ก.พ.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ส.ส.ในพื้นที่ และคณะ ได้เดินทางไปที่ ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม "วิชชาลัยดอนกอย  วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"  ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

        โดยนายกรัฐมนตรีฯ ใส่ผ้าฝ้ายย้อมคราม soft power ของจังหวัด "ลายนครธรรม" ซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดสกลนคร เดิน เยี่ยมชมกระบวนการทอผ้าย้อมคราม  การไลฟ์สดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ และชมผลิตภัณฑ์ การแปรรูป ผ้าย้อมคราม ซึ่งชาวบ้านดอนกอย ต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มด้วยความดีใจ ที่นายกฯเศรษฐา มาเยือนถึงถิ่น

        ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนามาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรขั้นตอนการผลิตผ้าย้อมครามของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย ทรงมีพระประสงค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านดอนกอยให้มีความทันสมัย ยกระดับภูมิปัญญาและชิ้นงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดไทยและตลาดโลก เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดีขึ้น

        “ผ้าย้อมคราม” จังหวัดสกลนคร ผลผลิตขึ้นชื่อที่ถูกยกย่องเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า ระดับ 5 ดาว และสินค้า GI ของจังหวัดสกลนคร ได้รับการประกาศรับรองจากสภาหัตถศิลป์โลก (World Crafts Concil) ให้เป็น"นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งความธรรมชาติ " ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมในผลผลิตของชาวบ้านดอยกอย และพร้อมผลักดันให้ผ้าย้อมคราม จาก “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็น Soft Power สินค้าส่งออกของประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคง โดยรัฐบาลพร้อมเร่งหาวิธีการ สนับสนุนผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนคร ให้ไป สู่ระดับโลก จะนำความภาคภูมิใจ กลับ มาให้ชาวสกลนคร สร้างคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar