ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar