ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา กำหนดทำการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ฝึกธงชัย อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษสีวะรา กำหนดทำการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ในพื้นที่ฝึกธงชัย อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร แจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน
ประเทศไทย...ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียน ทะยานสู่อนาคตกับรถ EV
ประเทศไทย...ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียน ทะยานสู่อนาคตกับรถ EV
ประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประกาศผลการตัดสินประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง
#ประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง #วุฒิสภา
ครม. มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อคน
ครม. มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) จากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อคน
Hop Inn Sakon Nakhon
tafah residence
@SAKON HOTEL
The Room Boutique Hotel

คำสั่ง / ประกาศ และ Inforgraphic

คำสั่ง / ประกาศ จังหวัดสกลนคร

ภาพอินโฟกราฟิก

สื่อ คลิปวีดีโอ ประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
e-government