จังหวัดสกลนคร - จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์

จังหวัดสกลนคร - จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์

วันนี้ (17 พ.ย.66)  ณ ศาลามาร์ติโน่ บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน “ยุติความรุนแรง และยุติค้ามนุษย์ ด้วยความรัก” โดยประธานพร้อมด้วย พระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี และคุณแม่มารีอา รัตติยา ธาตุวิสัย และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันตัด “ริบบิ้นสีขาว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมี ซิสเตอร์อัมพร แสนเมือง หัวหน้าแผนกสตรีอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน ตลอดจนพ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายฯที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกบูทนิทรรศการฯโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โอกาสนี้ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีฯได้มอบป้ายศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงและป้องกันการค้ามนุษย์ในชุมชนตำบลท่าแร่ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการเฝ้าระวังความรุนแรงและการค้ามนุษย์ในชุมชนท่าแร่ จำนวน 30 คน เพื่อเป็นกำลังใจในการร่วมกันทำงานรวมทั้งการแสดงเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ด้วย

ทั้งนี้ ตามที่องค์การสหประชาชาติรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน "วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล" สำหรับประเทศไทย ทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วยการเดินขบวนรณรงค์ของผู้แทนจากทุกภาคส่วน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าว-ส.ปชส.สกลนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar