พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มากกว่า 2 ล้านบาท
        วันนี้ (12 พ.ย.66)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และคุณ ปภัชญา สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ขอพระราชทานนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวชิราทรเจ้า คณะจังหวัดสกลนคร และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนารับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ซึ่งมีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอาราม ทำบุญกฐินพระราชทาน ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,003,199.66 บาท
        โอกาสนี้นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวนมาก
        ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาลี และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล, โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รวมเป็นเงิน 30,000 บาท ด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar