สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลชียงเครือ ราคากลาง 10,430,333.66 บาท

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้ายเชียงเครือ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเครือ ราคากลาง 4,874,185.51 บาท

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar