สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ขอแก้ไขประกาศการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ไฟล์เอกสารประกอบ
แก้ไขประกาศรับสมัครงาน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar